‘Project Ultreia’, dat is de naam van de eerste grootschalige, wetenschappelijke studie die peilt naar de effecten van pelgrimeren op het welbevinden en de psychische gezondheid van pelgrims die naar Santiago stapten. Aan het onderzoek verlenen verschillende organisaties hun medewerking. Onder hen de ‘Asociación de Amigos de Santiago del Norte’ en de universiteit van Zaragoza, die instaat voor de wetenschappelijke inbreng in het project.

 

Aan het project werkt een keur van gerenommeerde organisaties mee.

Het onderzoek startte ongeveer een jaar geleden en tot op heden namen ongeveer 1.000 pelgrims deel. Om aan de strikte normen van wetenschappelijk onderzoek te voldoen en wetenschappelijke verantwoorde conclusies te toe te laten is er een veel grotere onderzoeksgroep nodig, m.a.w. zijn er meer pelgrims nodig die aan het onderzoek willen meewerken.

De projectleiding roept pelgrims dan ook massaal op om aan het onderzoek deel te nemen. De vragenlijst moet online ingevuld worden en de invulling neemt niet meer dan 15 minuten tijd in beslag. De vragenlijst is beschikbaar in het Spaans én in het Engels.

Iedereen die op korte termijn eender welke route van de Camino de Santiago gedurende minstens 4 aaneengesloten dagen gaat stappen (of aan het stappen is), kan deelnemen.

Deelnemen betekent dat je bereid bent om 3 keer een vragenlijst in te vullen: 1x vóór je start van de camino, 1x onmiddellijk na afloop van je camino en tenslotte 1x drie maanden na afloop van je camino. De 2e en de 3e keer word je via e-mail door de onderzoekers verzocht om de vragenlijst in te vullen. Uiteraard geldt ook bij dit onderzoek dat volledige anonimiteit van de deelnemers gegarandeerd is.

 

Om deel te nemen klik hier.

 

In onderstaande grafiek zijn de eerste resultaten van het onderzoek, op basis van 107 respondenten, af te lezen. Let wel, het betreft voorlopige resultaten en deze mogen wegens het geringe aantal respondenten zeker niet gegeneraliseerd worden!

 

Eerste resultaten van het project: vóór de start van de camino, onmiddellijk erna en drie maanden na afloop van de camino (N =107)

Op basis van de 107 respondenten kunnen we aflezen dat deze onderzoeksgroep onmiddellijk na afloop van hun camino significant (p <.01) hoger scoorde dan vóór de aanvang van de camino  op vragen die peilden naar een positief effect, tevredenheid met hun levenssituatie, ervaren geluk en bewust en geëngageerd in het leven staan. Tevens laat de grafiek zien dat deze effecten 3 maanden na afloop van hun camino lichtjes afgenomen zijn ten opzichte van het tijdstip onmiddellijk na hun camino, maar nog altijd hoger liggen dan voor de aanvang van hun camino.

In gewone mensentaal: deze 107 deelnemers ervaren onmiddellijk na afloop van hun camino positieve effecten op hun psychisch gezondheid en algemeen welbevinden. Zij ervaren ook dat die effecten drie maanden na hun camino nog steeds aanwezig zijn, maar lichtjes afgenomen zijn in vergelijking met hun ervaringen vlak na het beëindigen van hun camino.

 

Aarzel niet om dit bericht te delen !