De pelgrims die in deze periode in Santiago aankomen kunnen vanaf vandaag en dit tot 7 januari van volgend jaar dagelijks tussen 07.00 uur en 20.30 uur, in de kathedraal de aldaar geïnstalleerde kerststal gaan bewonderen.

 

Vandaag werd de kerststal geïnstalleerd en ingezegend door D. Julián Barrio, aartsbisschop van Santiago. De voortzetting van een jarenlange traditie.

Het gehele kersttafereel in Napolitaanse stijl, ondergebracht in het zuidelijk transept (nave de Platerías) van de kathedraal, beslaat zo ‘n 50 m2  en telt meer dan 500 artisanale beelden, waarvan een aantal kunnen bewegen. Met deze opstelling heeft men getracht zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de letterlijke teksten uit het evangelie over de geboorte van het Kindje Jezus. Aldus komen de verschillende, bij nagenoeg iedere christelijk gelovige bekende sequenties uit het bijbelverhaal aan bod: de geboorte van het Kind, het bezoek van de herders, de komst van de koningen en de vlucht uit Egypte. Het decor wordt gevormd door een keur van zowel Hebreeuwse als Egyptische bouwsels.

 

Met zijn meer dan 50 maan grondoppervlak en zijn ruim 500 beelden geplaatst in een historische context, is een bezoek aan deze kerststal meer dan de moeite waard.