Zo 100 ’n sympathisanten en veel pers verzamelden vanmorgen op de Grote Markt in Leuven om Johan Swinnen aan te moedigen en uit te zwaaien voor de loodzware opgave die hij zichzelf heeft gesteld: in een tijdspanne van 30 dagen ca. 2.400 km RENNEN naar Santiago de Compostela. Hij doet dat voor zijn zoon Pieter die aan kanker lijdt / leed en bij uitbreiding voor alle kankerpatiënten. Hij doet dat óók om geld in te zamelen ten behoeve van de intensivering van het kankeronderzoek. In een eerdere post op dit blog (zie 16 juni jl.) heb ik hierover al uitvoerig bericht.

 

Vandaag was het dan zo ver! Ik wilde er per se bij zijn omdat ik enorm veel respect heb voor de fysieke en mentale uitdaging die Johan is aangegaan. Maar nog meer respect en bewondering heb ik voor zijn engagement met de mensen die getroffen zijn door ‘het monster van deze tijd’, nl. kanker. Ieder keer opnieuw, zelfs vandaag enkele minuten voor zijn start, weet Johan in zijn interviews, en dat waren er vele de afgelopen maanden, een toon te zetten die het cliché van de kille onderzoeker naar de prullenmand verwijst. Integer, gedreven en met veel empathie weet hij mij er telkens van te overtuigen dat hij werkelijk begaan is met de mensen die aan kanker lijden. Geen neerbuigende compassie, maar in staat om in te voelen wat kanker met een mens én zijn omgeving zoal doet. Hieronder een korte foto-impressie.

 

Plaats van handeling: de Grote Markt in Leuven. De eerste sympathisanten zijn geararriveerd.

Johan samen met zoon Pieter (op ligfiets), echtgenote Annemie en zoon Stijn arriveren op de Grote Markt.

Burgemeester van Leuven Louis Tobback en universiteitsrector Luc Sels zijn uiteraard ook van de partij.

Johan Swinnen: “Zoals elke pelgrim vraag ik u om een stempel “, waarop Louis Tobback de stempel van de stad Leuven onder de stempel van het Vlaams Compostelagenootschap plaatst.

Johan is vertrokken. De eerste kilometers vergezeld van zijn gezinsleden, fietsers en lopers.

Buen Camino Johan!

 

Meer info: