“Moge de Apostel hen begeleiden naar het huis van de eeuwige Vader!”

 

Volgens het Spaanse tijdschrift ‘Peregrino’ (nr. 180) vielen er in het voorgaande jaar 12 overlijdens van pelgrims te betreuren op de verschillende Spaanse camino’s.

De Camino Francés voert de lijst aan met 7 doden, gevolgd door de Via de la Plata/Sanabrés en de Camino Primitivo met elk 2 dodelijke slachtoffers en tenslotte 1 dode op de Camino Salvador. Van deze 12 onfortuinlijke pelgrims waren er 3 fietser.

 

Verkeersongevallen met fietsers komen helaas ook voor op de camino.

Het ongeval dat het meest weerklank kreeg in de pers vond plaats op 28 juni op de N 601 tussen Sahagún en León, waar een autobestuurder inreed op een groepje fietsers, met dodelijke afloop voor een fietsend echtpaar en zware verwondingen voor hun zoon. Tot overmaat van ramp pleegde de chauffeur vluchtmisdrijf, maar kon niet veel later toch worden ingerekend.

 

Enkele gedenkborden langs de camino die herinneren aan ‘gevallen’ pelgrims. Links boven de foto van de Amerikaanse pelgrima die, drie maanden na haar vermissing, vermoord werd teruggevonden op aanwijzing van de dader.

Kijkend naar de doodsoorzaken stelt het tijdschrift vast dat behalve verkeersongevallen (3x) er in 2018 drie pelgrims overleden na een val en pas later teruggevonden werden. Vier keer was er sprake van een natuurlijke doodsoorzaak, voor één pelgrim eindigde een recreatief zwempartijtje in verdrinking en de uitzonderlijke hitte van de afgelopen zomer werd één pelgrim fataal.

Samenvattend kan gesteld worden dat in de loop der jaren verkeersongevallen en natuurlijke oorzaken, meestal een of andere vorm van hartfalen, de belangrijkste doodsoorzaken vormen van pelgrims onderweg. Grote uitzondering is de moord op de Amerikaanse Denise Thiem in 2015 en het verdacht overlijden van onze landgenoot Jeroen Schelstraete, wiens lichaam in 2016, na eerst aangereden te zijn door een auto, teruggevonden werd in een groencontainer.