Zeer binnenkort zendt BBC 2 een interessante 3-delige documentaire uit over zeven bekende Britten die even uit hun dagelijkse comfortzone worden gehaald en gedurende 15 dagen als moderne pelgrims te voet op weg gaan naar het graf van de H. Jacobus in Santiago de Compostela.

 

Het ‘bonte’ gezelschap dat de tocht ondernam.

Een acteur, een entertainer, een priester, een comedian, een zanger, een journalist en een TV-presentator vormen het bonte gezelschap, waarin behalve een aantal verschillende geloofsovertuigingen ook het atheïsme en het humanisme vertegenwoordigd zijn. Centrale vraag in deze documentaire is óf, en zo ja hoe, deze tocht impact zal hebben op henzelf en hun verhouding tot hun geloofsovertuiging.

Al stappend met duizenden andere onderweg zijnde pelgrims, bezoeken zij de historische plaatsen langs de camino, ontmoeten zij bijzondere medepelgrims en ervaren zij buitengewone gebeurtenissen. De tocht, meer dan een doodgewone zondagse wandeling, is een ware fysieke uitdaging die voor enkelen nauwelijks te dragen is. Hun verschil in geloofsopvatting dreigt de groep uit elkaar te drijven, maar een onverwachte confrontatie brengt de groep weer samen. Zoals zovele pelgrims die hen voorgingen ontkomen zij evenmin aan de confrontatie met hun eigen opvattingen hetgeen voor sommigen tot een dieper inzicht leidt.

 

Even uit hun comfortzone …. voor sommigen onder hen was zou de fysieke beproeving een bijna onmogelijke opgave blijken….

BBC-producer Fatima Salaria vat het als volgt samen: “Mijn ambitie bij deze documentaire is om te tonen hoe zeven bekende gezichten, eens uit hun comfortzone, ontdekken wat geloof voor hen betekent, al stappend in de voetsporen van de zovele pelgrims die hen voorgingen”.  

 

Eerste van de drie afleveringen: vrijdag 16 maart van 22.00 – 23.00 uur BBC TWO (Belgische tijd !!!)