Het laatste heilig jaar, het jaar waarin 25 juli (de naamdag van de H. Jacobus) op een zondag viel is al weer geleden van 2010. Pelgrims hoeven echter niet te wachten tot 2021, het eerstvolgende heilig jaar, om via hun tocht naar Compostela een volledige aflaat (indulgencia plenaria) te verdienen.

Het monasterio de San Juan in Poio waar de orde van de Mercedariërs gehuisvest is, herbergt bovendien de grootste bibliotheek van Galicië én een museum.

Paus Franciscus heeft immers ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de ‘Orde van O.L.V. van Weldadigheid’ (Latijn: Ordo Beatae Mariae de Mercede redemptionis captivorum), ook wel de orde van de Mercedariërs genoemd, de periode van 17 januari 2018 tot 17 januari 2019 uitgeroepen tot jubeljaar.

De orde van O.L.V. van Weldadigheid is opgericht als een geestelijke ridderorde en is thans een bedelorde. Ze wordt vaak beschreven als een ridderorde van het Vaticaan maar is, ondanks haar katholieke karakter en de daarbij behorende banden met de Heilige Stoel, onafhankelijk. De orde was één van de vele orden die christelijke slaven loskocht of bevrijdde uit Moorse slavernij. De congregatie werd opgericht volgens de regel van Sint Augustinus in Barcelona in 1218 door de heilige Peter Nolasco en Raymundus van Peñafort, zoals gezegd, in het bijzonder voor het vrijkopen van de gevangenen van de Moren. Het kwam geregeld voor dat dorpen aan de Middellandse Zee, en zelfs dorpen in Ierland, door islamitische piraten werden overvallen. De bevolking werd weggevoerd en als slaaf verkocht. De orde had dan ook een militair én een burgerlijk karakter.

 

 

Om een volledige aflaat te verdienen moet de pelgrim via het klooster van San Juan in Poio, waar een orde van de Mercedariërs gehuisvest is, naar Santiago pelgrimeren. Hij heeft hiertoe twee mogelijkheden:

  1. Enkele kilometers ten noorden van Pontevedra de camino Portugues verlaten en op de ‘camino espiritual’ (bewegwijzering aanwezig) via Poio verder stappen langs de kust, om even ten zuiden van Padrón in Pontecesures opnieuw de klassieke camino Portugues te vervoegen.
  2. Enkele kilometers ten noorden van Pontevedra de camino Portugues verlaten en via een stukje van de ‘camino espiritual’ naar Poio wandelen, om vervolgens langs dezelfde weg als de heenweg terug naar de camino Portugues stappen (ca. 5 km).

Behalve zijn bezoek aan het klooster van Poio moet de pelgrim om een volledige aflaat te verdienen nog aan 3 bijkomende vereisten voldoen: 1. te biechten gaan, 2. ter communie gaan en 3, bidden voor de intenties van de paus.