Elk jaar stijgt het aantal pelgrims dat naar Santiago pelgrimeert met ruim 5%. De kaap van 300.000 zal naar verwachting in 2017 gerond worden.

Uit de statistieken van het pelgrimsbureau in Santiago blijkt dat er in 2016 exact 278.232 pelgrims een compostela ontvingen. 48,16% vrouwen en 51,84% mannen. 91,42% arriveerde te voet, 8,41% per fiets, 0,12% te paard en 0,04% per rolstoel.

 

 

Uit de tabel hierboven valt af te lezen dat het merendeel om religieuze/culturele (48%) redenen naar Santiago pelgrimeert. Bij slechts 8% zijn totaal geen religieuze motieven in het spel.

Op de jaarlijkse infodag van het Vlaams Compostelagenootschap, op 22 januari jl. in Neerpelt, mocht ik als ‘ervaren’ pelgrim mijn verhaal kwijt. Bij mijn presentatie stond de vraag naar het waarom van het pelgrimeren naar Santiago centraal. “Pelgrim wie roept je?”