In eerdere posts op dit blog heb ik herhaaldelijk bericht over ´de 12 waarden van de camino´. Eén van deze waarden betrof de duurzaamheid, m.a.w. de zorg voor ons milieu. Van pelgrims mag worden verwacht dat zij zich om het milieu en de natuur bekommeren, zij voelen zich immers nauw met de natuur verbonden.

 

 De toenemende populariteit van de camino, 300.000 aangekomen pelgrims in 2017 in Santiago (!), legt een flinke hypotheek op de ecologische voetafdruk die pelgrims achterlaten op hun weg naar het graf van de H. Jacobus. Juist omwille van deze toenemende groei is extra aandacht nodig om die voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

Vandaag wil ik even expliciet blijven stilstaan bij het gebruik van (wegwerp)plastic, een probleem dat steeds grotere proporties aanneemt.

Enkele cijfers ontleend aan het Amerikaanse vakblad ‘Science Advances’: sinds de ‘uitvinding’ van het plastic in de jaren 50 van vorige eeuw is er ruim 8,3 miljard ton plastic geproduceerd. De helft hiervan werd de laatste 13 jaar vervaardigd, m.a.w. de productie neemt exponentieel toe. Van die 8,3 miljard ton geproduceerd plastic hebben we met z’n allen al 6,3 miljard ton weggegooid. Slechts 9% hiervan werd gerecycleerd, 12 % werd verbrand en de overige 79% belandde op vuilnisbelten (m.a.w. in onze natuur én in de oceanen). Momenteel gaat 40% van de jaarlijkse plasticproductie naar de verpakkingsindustrie en 40% hiervan wordt gebruikt voor de voedselverpakking! Kortom, 51 miljoen ton per jaar die gegarandeerd binnen enkele weken wordt weggegooid!

Dramatisch! Kunnen we hier iets aan doe? Jazeker, o.a. door ons te realiseren dat elke maatregel om het plasticverbruik terug te dringen, hoe klein ook, bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Dus GEEN druppel op een gloeiende plaat. Bovendien moeten we de invloed van het geven van het goede voorbeeld niet onderschatten.

 

Gemakkelijk te onthouden: 4 x R –> Refuse / Reduce / Re-use / Recycle

Wat kunnen we doen?

*Refuse: weiger, neem zo weinig mogelijk plastic aan! Bijvoorbeeld: waarom zou je groenten accepteren in de supermarkt die elk nog eens individueel verpakt zijn in een plastic folie?

*Reduce: verminder, zoek zelf naar alternatieven voor het gebruik van plastic. Bijvoorbeeld: vervang de plastic wegwerpdrinkfles door een metalen drinkfles voor herhaald gebruik.

*Re-use: hergebruik, zoek een nieuw leven voor je plastic. Bijvoorbeeld: van een PET-fles een wespenval maken of een trechter.

*Recycle: recycleer, wat je niet kunt weigeren of hergebruiken; absolute voorwaarde hierbij is het correct sorteren zodat de recyclage-industrie dit afval kan verwerken en hergebruiken. Bijvoorbeeld: van oude flessen worden nieuwe flessen gemaakt.

 

Enkele tips voor de pelgrim onderweg:

*Ga bij de aanschaf van je wandeluitrusting de oorsprong van je producten na; er zijn  nomenteel producenten die zeer hoog inzetten op het vervaardigen van producten die een minimale impact hebben op het milieu;

* Neem je herbruikbare drinkfles mee, zodat je waar je ook gaat, je water kan bijvullen;

*Neem je eigen herbruikbare beker mee (van roestvrij staal). Ben je je beker vergeten, ga dan waar ze echte kopjes en glazen gebruiken;

*Zeg ‘nee’ tegen plastic rietjes, of neem je eigen metalen of papieren rietje mee;

* Ga voor zelfgemaakte lunches en snacks en pak ze in in herbruikbare doosjes, stoffen doeken of waxpapier. Dat kun je een flink aantal keer gebruiken en is veel milieuvriendelijker dan zilverpapier of plastic- of aluminiumfolie. Koop je toch iets onderweg, kies dan snacks die in papier of karton verpakt zijn;

*Neem je herbruikbaar bestek en bord mee: roestvrij staal of bamboe zijn ideaal, maar ook herbruikbaar plastic is oneindig veel beter dan wegwerpbestek. Schrijf met een vulpen of potloden in plaats van met plastic balpennen.

*Weiger plastic freebies zoals pennen, ballonnen, sleutelhangers, bekers, zakjes, ….

*Download en stream muziek en films (cd’s en dvd’s zijn plastic!).

*Bewaar eventueel onontkoombaar gebruikt plastic tot in de volgende albergues; veel albergues doen mee aan afvalsortering en verstrekken zakjes om onderweg afval bij te houden tot de volgende albergue.

* Bespreek het gebruik/ misbruik van plastic met anderen.

Succes en … Buen Camino!