“Het Obradoiroplein kan weer genieten van de voorgevel van de kathedraal, bevrijd uit haar steigers”. Deze krantenkop blokletterde ‘La Voz de Galicia’ op 22 juni jongstleden.

Inderdaad, voor de inwoners van Santiago en vele pelgrims is de kathedraal IN de steigers een vertrouwd beeld geworden. Daar kwam recentelijk verandering in. Vanaf nu kan iedereen weer volop genieten van de schitterende voorgevel van deze 12e eeuwse kruiskerk. Dat was sinds het begin van de restauratiewerken in 2013 niet meer mogelijk.

 

Sinds 2013 een vertrouwd beeld: de kathedraal in de steigers

De witte panelen (zie foto verderop hieronder) blijven nog even op hun plaats, want zij verbergen de nog aan gang zijnde werken aan de hoofdingang van de kathedraal, het Pórtico de Gloria. Men doet er alles aan om ook dit gedeelte van de restauratiewerken op korte termijn te beëindigen. In elk geval wil het Kapittel van de kathedraal dat dit onderdeel van de restauratie  uiterlijk op 25 juli a.s., de feestdag van de H. Jacobus, klaar is. Dat betekent evenwel niet dat de deuren van dit befaamde, door Maestro Matheo ontworpen portaal, ook vanaf dan zullen opengaan. Dát zal pas gebeuren bij de aanvang van het eerstvolgend heilig jaar, i.c. 2021. Dan zullen, als de vooropgestelde planning gehaald wordt, alle overige restauratiewerken voltooid zijn.

 

Op de witte panelen boven de hoofdingang na, is de voorgevel weer ‘steigervrij’ (Bron: La Voz de Galicia, 22 juni 2018).

Eer het zo ver is, zal in 2020 een omvangrijke publicatie in 2 delen het licht zien. Een werk dat nagenoeg 1000 jaar geschiedenis van deze Galicische kathedraal omvat, met daarin uitgebreide aandacht voor de ontdekkingen die gedaan werden gedurende de 8 jaar durende restauratie.