Een mooi initiatief is er van de Spaanse Correos samen met de website iPeregrinos. Wetende dat elke camino anders is, wetende dat elke pelgrim zijn camino anders ervaart, zijn zij van mening dat de miljoenen pelgrims in het verleden (en de miljoenen die er wellicht nog zullen volgen) zich aangetrokken/aangesproken voelden door een aantal waarden die de camino vertegenwoordigt. Met andere woorden: ze gaan op zoek naar die waarden die de pelgrims die op stap gaan/gingen met elkaar verbindt.“De magie die zich elke keer weer herhaalt en maakt dat de camino alsmaar meer mensen ‘roept’.”

 

Om erachter te komen welke waarden dat zijn, starten zij vanaf deze maand, en dat 12 maanden lang, een project waarin ze elke maand één waarde voor het voetlicht brengen. Zij doen een oproep aan de pelgrims om op deze waarden te reflecteren, te becommentariëren en ervaringen hieromtrent te delen. Dat delen van ervaringen kan op de blog van de site van Correos, maar uiteraard ook via de sociale media FacebookInstagram en Twitter.

Welke 12 waarden uiteindelijk uit de bus gaan komen, zal ook afhangen van de inbreng van de pelgrim. Daarnaast hebben zij als transportbedrijf, vraagbaak en informatiedesk in het verleden veel informatie hieromtrent vergaard in hun contacten met de pelgrims. Ook dat is voor hen een bron van informatie.

De waarde voor deze eerste maand (februari) is de KRACHT (la fuerza). 

 

Wat is dat, die fysieke en mentale kracht die ervoor zorgt dat pelgrims dag na dag weer op pad gaan? Wat is dat toch die kracht die de pelgrim thuis uit zijn comfortzone haalt, om die te ruilen voor uitputting, ongemak, pijn en dorst? Wat is dat toch die kracht die ervoor zorgt dat we onze grenzen kunnen verleggen, dat we daarenboven nog in staat en bereid zijn andere pelgrims te helpen en met hen te delen? Die kracht die ons in staat stelt de door ons gestelde doelen te behalen. Doelen die zich niet enkel beperken tot het behalen van de geplande aankomstplaats dag na dag, maar ook doelen die elke pelgrim zichzelf, vaak in zijn binnenste binnen, heeft gesteld en pas echt belangrijk zijn voor de pelgrim in kwestie.

Veel kracht toegewenst en ‘buen camino’!