Al ruim 2 jaar bestaat bij onze noorderburen de ‘Camino Academie’, een organisatie die zich ten doel stelt om “kennis rondom de Camino te bundelen, te ontwikkelen en te delen. Ze wil een toegankelijk podium zijn waar academici, onderzoekers en praktijkexperts (pelgrims) elkaar ontmoeten en inspireren. Daarbij is ze tevens een instrument om een breder publiek te bereiken.”

Als expertisecentrum werkt zij nauw samen met instituties en personen die zich expliciet met de Camino en het fenomeen pelgrimeren bezighouden. Hierbij is een centrale rol weggelegd voor het Nederlands Genootschap van Sint Jacob, de Tilburg School of Humanities (TiU), de onderzoeksgroep Ritual in Society (waar pelgrimageonderzoek is gesitueerd) en het Meertens Instituut te Amsterdam.

 

De home pagina van de website van Camino Academie. Klik hier of op bovenstaande afbeelding om naar hun website te gaan.

Weer een grijze club die zich van achter het bureau wil gaan verdiepen in het pelgrimeren en alles wat daarmee samenhangt, zult u zich afvragen. Het antwoord hierop is eenduidig ‘nee’. Zo organiseert de Academie regelmatig activiteiten die erop gericht zijn de dialoog met het praktijkveld aan te gaan door middel van expertmeetings (i.c. de pelgrims) en brengt zij daarover uitvoerig verslag uit. Ook organiseerde zij vorig jaar het ‘Filmfestival Cinema Camino’. De inleidingen die bij dit festival werden gehouden zijn onlangs gebundeld in Camino Cahier 2. In de zgn. Camino Cahiers, ook één van de activiteiten van de Academie, worden teksten en presentaties verzameld die zijn geschreven op verzoek van de Camino Academie. Deze worden gepubliceerd op ‘open access’ basis en zijn dus voor iedereen vrij toegankelijk.

 

Camino Cahier 2 met een aantal voortreffelijke inleidingen die verder gaan dan een korte bespreking van de film waarop ze betrekking hebben. Klik hier of op bovenstaande afbeelding om toegang te krijgen tot het cahier.

Met name dit 2e Camino Cahier kreeg ik recentelijk toevallig onder ogen en vond de kwaliteit van dien aard dat ik hierover op mijn blog melding wil van maken. Overigens is het ‘rondstruinen op hun website op zich al meer dan de moeite waard. De pelgrim treft er altijd wel iets naar zijn gading aan. Een regelmatig bezoek, i.v.m. de update van de programmatie van activiteiten is aan te raden.