Het Vlaams Compostelagenootschap biedt  jaarlijks pelgrims die het afgelopen  jaar in Santiago de Compostela toekwamen, de mogelijkheid om in een aangename sfeer medepelgrims en thuisgebleven partners te ontmoeten. Zo ook gisteren in het klooster van Don Bosco in Oud-Heverlee. Ook al was het weer niet echt van de partij, toch kwamen er 165 pelgrims opdagen die er een bijzonder fijne dag beleefden.

Zoals elk jaar stond ook deze keer de spirituele boswandeling weer op het programma. Onder begeleiding van medewerkers van ‘de werkgroep spiritualiteit’ werd er tijdens de wandeling in kleine groepjes, geregeld halt gehouden om even terug te kijken op hun ervaringen tijdens de tocht naar Compostela.

 

Spirituele boswandeling: je tocht begint nu pas …. vandaag staan wij opnieuw – schroomvol – open voor andere verhalen (foto: Jef van Lint)

Grote belangstelling was er dit jaar voor de pelgrimspoëzie van Jan de Proft die tijdens de presentatie van zijn ‘Mijmeringen’ uit zijn jarenlange pelgrimsverleden putte om te reflecteren op zijn relatie met de natuur, de plaatsen en de mensen die hem dierbaar zijn en op zijn relatie met God.

 

Als geen ander verstaat Jan de Proft de kunst om ervaringen in een krachtige, beeldende en poëtische taal te vangen. Ruim drie kwartier hingen de aanwezigen aan zijn lippen (foto: Jef van Lint).

Dit jaar was er ook uitgebreide aandacht voor de thuisgebleven partners van de pelgrims. Pelgrim Luc de Saeger en thuisgebleven partner Lieve gaven met hun getuigenis de aanzet voor een diepgaand gesprek met de talrijke deelnemers aan dit onderdeel.

Tijdens de namiddag was er gelegenheid om met elkaar ‘de waarden van de camino’ tegen het licht te houden. In kleine gespreksgroepjes wisselden de deelnemers met elkaar van gedachten en kwamen tot de vaststelling dat kracht, hoop, vreugde en vrede onlosmakelijk met de camino verbonden zijn.

Het Vlaams Compostelagenootschap wil in de toekomst meer en beter de jongere pelgrim bereiken. Anticiperend hierop waren een 8-tal jongeren uitgenodigd om hun ervaringen met de aanwezigen te delen.

 

Voor vele pelgrims is de herinneringstegel een materieel bewijs van hun tocht (foto: Jef van Lint) .

Een terugkomdag zonder een wandeling met ‘wandelrot’ Rik Nys zou niet compleet zijn. Dit jaar ging de wandeling naar La Foresta in Vaalbeek met onderweg een stop in Pro Arte Christiana, waar minderbroeder/beeldhouwer Rik Van Schil de wandelaars met zijn aanstekelijke enthousiasme toelichting gaf bij zijn creaties.

Moet er nog gezegd worden dat de terugkomdag ook dit jaar weer een schot in de roos was? Ben jij er volgend jaar ook bij?