Vanaf 27 juli jl. tot op heden bezochten niet minder dan 65.000 (!) pelgrims het befaamde ‘Pórtico de la Gloria’ in de kathedraal van Santiago. Na jarenlange restauratie waren sinds deze zomer de kunstwerken van Maestro Mateo weer in volle glorie (gratis) te bewonderen. Daar is vanaf 18 september jl. verandering in gekomen. Vanaf die datum tot, naar schatting medio november, zal  het Pórtico de Gloria niet te bezoeken zijn. Vanaf medio november zal dat wel weer mogelijk zijn, maar dan pas ná reservatie en mits betaling van een entreeprijs.

 

Sinds 27 juli jl. tot op heden trok het Pórtico de Gloria ruim 65.000 bezoekers.

De afgelopen maanden waren er bij de ingang lange wachtrijen waar te nemen, soms in een ondraaglijke hitte, met geduldige en minder geduldige pelgrims die van hun aanwezigheid in Santiago gebruik wilden maken om het gerestaureerde Pórtico te bezoeken. Onlangs kondigde Daniel Lorenzo, verantwoordelijke voor de ‘Fondación Catedral’, aan dat er vanaf medio november een nieuwe bezoekregeling van kracht wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de Fondación van mening is dat het handhaven van de kwaliteit en toegankelijkheid van dit belangrijke kunstwerk en het gehele patrimonium niet langer mogelijk is zonder dat er sprake is van een zgn. ‘return on investment’. Met andere woorden, de toekomstige bezoeker zal een entreeprijs moeten gaan betalen. “We kunnen ons niet permitteren dat het Pórtico wederom verkommert. We kunnen dit enkel garanderen onder voorwaarde dat de bezoeken een zekere economische ‘return’ opleveren”, betoogt Daniel Lorenzo.

 

Wellicht weer toegankelijk vanaf medio november, afhankelijk van de tijd die nodig is om een houten scheidingsconstructie aan te brengen tussen het Pórtico en het interieur van de kathedraal.

Vanaf medio november zal een bezoek aan het Pórtico deel uitmaken van het geleide bezoek aan het gehele patrimonium van de kathedraal dat nu ook al aangeboden wordt en 12 euro kost. De toekomstige prijs van deze excursie in groepen van 25 personen, inclusief een bezoek aan het Pórtico, de tentoonstelling over Maestro Mateo én de crypte, ligt nog niet vast. Nieuw is ook dat er voortaan online (www.catedraldesantiago.es) kan gereserveerd worden. Eventueel resterende toegangsbewijzen kunnen nog dezelfde dag gekocht worden.

 

Tussen 18 september en medio november wordt er een houten afscheidingsconstructie aangebracht tussen het Pórtico en de kathedraal, om de Pórtico te beschermen tegen vervuiling, die eventueel gepaard zal gaan met de vanaf november geplande restauratiewerken binnen in de kathedraal. De toegang tot het Pórtico is dan pal tegenover de Pazo de Xelmírez.

 

Bron: El País d.d. 11 september 2018