Op 28 februari jl. gaf de Spaanse Correos, in het kader van de serie ‘Werelderfgoed’, een nieuwe postzegel uit met daarop de afbeelding van de H. Jacobus op de Plaza del Obradoiro vóór de hoofdgevel van de kathedraal van Santiago de Compostela.

 

Het uitgifteblad met daarop de ronde zegel van 3 euro.

Het betreft deze keer een ronde zegel met een postwaarde van 3 euro, waarvan de afbeelding identiek is aan de voorzijde van een nieuwe 2-euromunt, die op 7 februari jl. door de Europese Centrale Bank in omloop werd gebracht (oplage 300.000 stuks).

 

De nieuwe 2 euromunt: uitkijken of je hem in de nabije toekomst ‘toevallig’ in je beurs aantreft.

Postzegels gerelateerd aan de Camino kennen in Spanje een lange geschiedenis die al in 1937 begint. Toen verschenen er op 15 juli drie zegels ter gelegenheid van het Año Santo Jacobeo. Behalve één zegel met de beeltenis van Jacobus was er één zegel met de kathedraal en één met een afbeelding van het ‘Pórtico de Gloria’, het beroemde beeldhouwwerk van maestro Mateo.

 

Uitgegeven in 1937 ter gelegenheid van het Año Jubilar

Nog geen 2 jaar geleden verscheen er ook al een Compostelazegel met daarop de kathedraal van Santiago die arriverende pelgrims verwelkomt. De Spaanse Correos kijkt blijkbaar niet op een uitgifte meer of minder. De filatelisten zullen er niet om rouwen.

 

De uitgifte van deze postzegel dateert van 25 april 2016