Ik maak er op deze blog geen gewoonte van om promotie te maken voor boeken of andere publicaties. Soms, heel soms, vind ik dat ik hiervan moet afwijken. Dat doe ik deze keer graag voor Johan Swinnen, die enige tijd geleden om heel bijzondere redenen naar Compostela rende. Ik heb op deze blog hierover regelmatig geschreven. Omdat het hele project om kanker draait, dat ‘beest’ dat overwonnen moet worden, en Johan daar op meervoudige wijze bij betrokken is, wil ik zijn boek met alle plezier onder de aandacht brengen. 

 

Johan Swinnen is een wereldautoriteit in de oncologie, het kankeronderzoek. Toen zijn eigen zoon getroffen werd door en genas van een hersentumor, werd hij zelf van heel dichtbij geconfronteerd met de ziekte. Meer dan ooit ziet hij het als zijn roeping om het kankerbeest te verslaan. Hij is optimistisch: ‘Ooit wordt kanker een chronische ziekte waaraan je niet meer doodgaat’. Maar eer het zover is, moeten we nog een lange tocht gaan.

In dit boek vertelt hij zijn eigen verhaal, maar geeft hij ook alles mee over wat kanker is en veroorzaakt en hoe we via preventie en betere therapieën van kanker een beheersbare en niet meer dodelijke ziekte kunnen maken.

In augustus liep prof. Swinnen van Leuven naar Compostela, pakweg 100 kilometer per dag. Ook een lange tocht waarin hij als het ware het leed van zoveel kankerpatiënten met zich mee droeg.

 

Publicatie: 10-10-2017

Pagina’s: 208

ISBN: 9789089317865

Prijs: € 22,99

 

Noteer nu alvast dat Johan Swinnen op 24 februari 2018 te gast is bij het Vlaams Compostelagenootschap. Tijdens het namiddagprogramma van de pelgrimszegen in Mechelen, zal Johan een lezing houden over zijn tocht. Meer info hier.