Voor de 2e keer op rij gingen in 2018 een recordaantal pelgrims op pad naar Santiago de Compostela. Op 31 december sloot het pelgrimsbureau haar deuren nadat men in dat jaar 327.378 compostellas uitgereikt had. Dit is een stijging met ruim 8% ten opzichte van het jaar daarvoor.

De verhouding mannen vrouwen (50% – 50%) en het aantal stappers versus fietsers (93%  – 6 %) veranderde niet in vergelijking met het voorgaande jaar, evenmin als de leeftijd van de pelgrims.

 

Aantal pelgrims ingedeeld naar leeftijd

Bijna 43% van de pelgrims liet optekenen dat ze om religieuze redenen op pad gingen en ca. 48% gaf aan dat een mix van religieuze en culturele redenen hen aanzette tot de tocht. De resterende 9% noemde  socio-culturele redenen als motivatie.

De Spanjaarden leverden met 44% het leeuwenaandeel qua nationaliteit. De 2e t/m 4e plaats werd onveranderlijk ten opzichte van het jaar daarvoor, ingenomen door respectievelijk de Italianen (ca. 15%), de Duitsers (14%) en de Amerikanen(10%).

In de top-3 van de meest vertegenwoordigde beroepen spanden de bedienden de kroon (26%), gevolgd door de studenten met 18%  en de gepensioneerden (13%).

Sarria is nog altijd, om begrijpelijke redenen, dé favoriete vertrekplaats voor de pelgrim, op ruime afstand gevolgd door resp. St.-Jean-Pied-de-Port en Porto.

De rangschikking van de meest gevolgde camino ziet er als volgt uit:

      1. Camino Francés (ca. 57 %)

      2. Camino Portugués (ca. 21 %)

      3. Camino del Norte (ca. 6 %)

      4. Camino Primitivo (ca. 4,5 %)

      5. Camino Ingles (ca. 4,3 %)

      6. Camino Portugués por la Costa (ca. 4,2 %)

      7. Via de la Plata (ca. 2,8 %)

Op 1 januari 2019 arriveerden er 126 pelgrims.