Een pelgrimszegen, is dat nog van deze (geseculariseerde) tijd? Past dat nog in een samenleving die de religiebeleving steeds meer naar het privédomein dirigeert?

Afgaande op de deelnamecijfers aan de pelgrimszegen van afgelopen jaren kunnen we deze vragen met gemak positief beantwoorden. Wellicht dat het ritueel van de pelgrimszegen  tegemoet komt aan een ervaren behoefte aan spiritualiteit. Nu kan men terecht tegenwerpen dat religie en spiritualiteit geen synoniemen zijn, gemeenschappelijk hebben ze in elk geval het overstijgen van het materiële en het zoeken naar een verbinding met het trancendente. 

 

In de afgelopen maanden mocht het gelijknamige radio 1-programma (en de voorzetting daarvan middels zaalgesprekken in de Vlaamse culturele centra) zich op massale belangstelling verheugen.

Zegenen‘ wat is dat eigenlijk? In het Latijn spreekt men van ‘benedicere‘, een woord dat zich laat opsplitsen in ‘bene‘ dat ‘goed’ betekent en ‘dicere‘ hetgeen ‘zeggen’ of ‘spreken’ betekent. ‘Goed spreken’ dus, iemand ‘iets goeds toewensen’, ‘iemand goede woorden toespreken’. 

Elk jaar organiseert het Vlaams Compostelagenootschap  een pelgrimszegen voor pelgrims die het aanstaande jaar naar Santiago stappen of fietsen. In een 2,5 uur durend voormiddagprogramma wordt er gezongen, door pelgrims gereflecteerd op de eigen (spirituele) ervaringen met pelgrimeren en spreekt een lid van het genootschap elke pelgrim persoonlijk toe om hem of haar het goede toe te wensen met de voorgenomen tocht.

 

Na de lunch is er een lezing gepland met Johan Swinnen, kankerspecialist, die zijn tocht naar Compostela, gelopen voor zoon Pieter en andere kankerpatiënten komt toelichten. 

Het volledige programma, inschrijvingsformulier , plaatsbeschrijving en overige info over de pelgrimszegen op 24 fefbruari aanstaande, vind je op de website van het Vlaams Compostelagenootschap. Klik hier.