2 januari 2014: van Waremme naar Moxhe.

IMG_5155-BorderMaker

De oude Romeinse heerweg van Tongeren naar Bavay, de huidige N69 vormt de zuidgrens van Hollogne-sur-Geer. Het was een oude heerlijkheid in het prinsbisdom Luik dat echter een leen was van het feodaal hof van Namen. Deze ingewikkelde situatie zorgde regelmatig voor conflictsituaties (blijkbaar zijn bestuurlijke problemen van alle tijden ….)

Hollogne sur Geer is een landbouwdorp in Droog-Haspengouw met een vrij grote dorpskom. Er is vooral akkerbouw en veeteelt. Er bevindt zich een suikerraffinaderij van de groep Tiense Suiker-Südzucker.

Hollogne-sur-Geer is een landbouwdorp in Droog-Haspengouw met een vrij grote dorpskom. Er is vooral akkerbouw en veeteelt. Er bevond zich een suikerraffinaderij van de groep Tiense Suiker-Südzucker, die in de loop van 2009 ophield te bestaan.

IMG_5159-BorderMaker

Even kijken of we nog op de juiste route zitten.

IMG_5161-BorderMaker

Een niet te missen bord verwijst naar de ruïnes van het kasteel, brouwerij en gerestaureerde molen.

IMG_5168-BorderMaker

De watermolen uit 1646 ligt in de omgeving van het kasteel en werd gebouwd in opdracht van de toenmalige kasteelheer. De molen fungeerde tot in 1948 als korenmolen. Het rad en de moleninrichting dateerde van de 19de eeuw en werden verwijderd in 2003. Na een volledige restauratie is de molen sinds januari 2008 terug in gebruik voor de aanmaak van groene stroom. De molen werd in 1977 beschermd als monument.

IMG_5164-BorderMaker

Vlakbij de brug over de Geer treft de pelgrim een bron aan met ‘eau potable’.

IMG_5170-BorderMaker

en de koeien graasden voort ….

IMG_5174-BorderMaker

Water …. Nog meer water is hier vlakbij waar zich de bassins bevinden die tot in 2009 dienden om de suikerfabrieken te bevoorraden en het water te zuiveren.

IMG_5175-BorderMaker

Na stopzetting van de suikerbiet activiteit, vormen de waterbassins een cruciale rol in het ontstaan van nieuwe biotopen in dit natuurgebied.

IMG_5177-BorderMaker

Veel populieren hebben de stormen van de afgelopen weken niet kunnen trotseren.

IMG_5181-BorderMaker

Heel af en toe loopt de Via Limburgica over special aangelegde wandelpaden …. met verlichting. Een vooruitgang? U mag het zeggen.

IMG_5182-BorderMaker

zonder commentaar

Lens-Saint-Remy (deelgemeente van Hannut): de Carmel, een begijnhof gesticht in 1343, waarvan de huidige gebouwen dateren uit de 18de eeuw. De zusters Augustinessen verbleven er tot aan de Franse Revolutie. Daarna werd het begijnhof tot in 1956 bewoond door Karmelietessen.

IMG_5183-BorderMaker

Lens-Saint-Remy: de Sint-Remigiuskerk uit 1893 met een classicistische toren uit 1760. De toren is het enige overblijfsel van de oude kerk. Het kerkorgel werd in 1975 beschermd als monument.

IMG_5188-BorderMaker

Hier ervan uitgegaan dat dit bord niet van toepassing is op wandelaars/voetgangers.

IMG_5193-BorderMaker

Stille getuige van wat eens een (tram)station was aan de lijn Hoei – Landen. Nu is het een onderdeel van de RAVeL (fietspaden op de vroegere spoorweglijnen of jaagpaden)

IMG_5199-BorderMaker

RAVeL: Réseau Autonome de Voie Lente, een netwerk van trage wegen, voorbehouden aan niet gemotoriseerde weggebruikers.

IMG_5198-BorderMaker

We zijn het dal van de Méhaigne gearriveerd.

IMG_5200-BorderMaker

‘Ligne 127’ verwijst naar de oude tramlijn (Hoei- Landen) die hier ooit liep, ook wel aangeduid als ‘het oude bietenspoor’.

IMG_5202-BorderMaker

Aan dit stulpje, even vóór Moxhe, loop je niet zo maar voorbij.