Voor de één maak het heel wat uit en is het ontvangen ervan een heel emotioneel moment, voor de ander is het niet meer dan een aardige herinnering aan een geweldige onderneming en weer een ander vindt het zelfs niet de moeite waard om een lange wachtrij in het pelgrimsbureau in Santiago (oficina de acogida al peregrino) te trotseren: we hebben het over de Compostela, het document dat het pelgrimsbureau in Santiago uitreikt aan pelgrims die kunnen aantonen dat zij de laatste 100 km van een Santiagoroute te voet of te paard hebben afgelegd. Voor fietsers geldt dan weer dat zij moeten aantonen dat zij de laatste 200 km per fiets hebben afgelegd.

 

de compostela

Als ‘bewijs’ voor het pelgrimsbureau geldt dat de pelgrim een officiële credencial kan voorleggen waaruit middels stempels (met datum en handtekening) blijkt dat de pelgrim gedurende een aantal dagen onderweg is geweest en minimaal de laatste 100 km te voet of de laatste 200 km per fiets heeft afgelegd.

 

 

Enkele misvattingen hierover:

  1. Je moet als stapper over de laatste 100 km twee stempels per dag kunnen voorleggen. Fout! 1 stempel volstaat, ook al zal niemand het je kwalijk nemen als er dat meer zijn.
  2. In plaats van 100 km moet je als stapper 300 km gestapt hebben en als fietser zelfs 500 km. Ook fout! Er gaan de laatste jaren weliswaar stemmen op (zie ook elders op dit blog) om de afstanden te verlengen, maar daar is nog geen enkele beslissing over genomen en het ziet ernaar uit dat dit op korte termijn ook niet zal veranderen.
  3. Het maakt niet uit in welk boekje of schrift je de stempels verzamelt. Wederom fout! Sinds enkele jaren accepteert het pelgrimsbureau uitsluitend credencials die uitgegeven zijn door het pelgrimsbureau van Santiago, dan wel door organisaties (parochies, Jacobsverenigingen, albergues, …) die door de Cathedraal van Santiago geautoriseerd zijn om een credendial uit te geven. Uiteraard is dat het geval voor de credencial die door het Vlaams Compostelagnootschap aan haar leden verstrekt wordt.

Waar kun je als pelgrim geldige stempels verkrijgen?

Het pelgrimsbureau is hier zeer ruimhartig in. Stempels verstrekt in albergues en refugios komen uiteraard in aanmerking, evenals de stempels verkregen in de zogn. ‘oficinas de turismo’ (vvv-kantoor of bureau voor toerisme). Natuurlijk zijn ook de stempels verstrekt in kerken, musea, politiebureaus en gemeentehuizen (ayuntamientos) geldig. Tenslotte accepteert het pelgrimsbureau ook de stempels die in nagenoeg elke bar of in elk restaurant langs de route te bekomen zijn. Hieraan is de laatste 100 km absoluut geen gebrek!

 

Sommige pelgrims beschikken over een ‘harmonica-credencial’ van wel 2 meter!

Verwacht nu niet dat de verantwoordelijke van het pelgrimsbureau je credencial met een Hercule-Poirot-oog gaat onderzoeken op zijn juistheid. Nee, daarvoor zijn er te veel wachtenden na u! Een korte check van het credencial om na te gaan of er stempels aanwezig zijn van plaatsen die gelegen op de laatste 100 km (200 km voor fietsers) van de route is in één oogopslag, nou ja, twee of drie oogopslagen gefikst.